Här kommer en kort rapport om status i lokalfrågan

Föräldraforum SturebyskolanSkolborgarrådet Olle Burell har varit på besök i skolan och blivit imponerad av skolans arbete. Lokalgruppen har mejlat och ringt politiker. Vi fick bra respons och mötte förståelse för vår fråga hos politikerna.

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm har lagt en skrivelse i utbildningsnämnden den 9 april. Denna skrivelse har nu överlåtits till utbildningsförvaltningen att svara på. Deras svar kan tidigast komma den 21 maj när utbildningsnämnden har nästa möte. Det är inte alls säkert att det blir något svar till dess.

Under tiden har utbildningsförvaltningen uppdragit åt en konsult från Rektorsakademin att utreda hur lokalsituationen ser ut på Sturebyskolan och hur man kan lösa situationen. Rektor och delar av personalen har haft några möten med denna konsult. Konsulten verkar ha förståelse för vår och skolans inställning. Han har bl a uppmärksammat utbildningsförvaltningen på att de siffror som de använt i sitt verktyg inte stämmer. Nästa möte mellan skolledningen och konsulten är planerat till eftermiddagen den 11 maj. Direkt i anslutning till detta möte kommer konsulten att ha ett möte med representanter från föräldraforums styrelse.

Ryktesvägen har vi också hört att utbildningsförvaltningen hävt beslutet att riva Vitan. Den skulle alltså då bli kvar ytterligare ett år. Det känns som vi då är tillbaka på samma punkt som när vi skrev vårt första brev 2013.

Vi tycker att den här processen är alldeles för långsam och tycker nu att det är dags att massmejla politiker och tjänstemän.

Det har startats en facebookgrupp som heter ”Bevara Sturebyskolans hemklassrum” som man med fördel kan gå med i. Där finns mailadresser till politiker och förslag på vad man kan skriva i sitt mejl.

För er som inte har Facebook kommer här dessa förslag och mejladresser:

Exempel #1

Som förälder till barn på Sturebyskolan kräver jag att:

  • elever med funktionsnedsättning inkluderas i ordinarie undervisning
  • barn inte ska undervisas i utdömda lokaler med astma och allergi som följd
  • hemklassrummen bevaras för att inte en väl fungerande pedagogisk verksamhet ska slås sönder

Detta åstadkommes genom att den utdömda paviljongen Vitan rivs och ersätts med ny byggnad – och detta ska ske NU – utan fler utredningar och andra förhalande processer!

Hälsning från en engagerad/orolig/arg/upprörd/

X Yson

Exempel #2

Jag är elev på Sturebyskolan och jag kräver att:

  • mina kompisar med funktionsnedsättning ska kunna fortsätta gå i min skola
  • slippa gå i dåliga lokaler som ger mig astma och allergi
  • hemklassrummen ska bli kvar eftersom det skapar trivsel och trygghet – mindre mobbing!

Detta är enkelt att fixa: riv Vitan och bygg ett nytt hus NUUU!!!

Namn