Det kom ett svar från Olle, Carina Hallqvist är ansvarig

Olle Burell, skolborgarrådet, har bett mig att svara på ert mail. Under april har Carina Hallqvist, grundskolechef för rektorsområde 2, författat en PM:a om Sturebyskolan och arbetet som pågår i utbildningsförvaltningen för att hantera ärendet. Jag sänder över det till dig.

2015-04-21SturebyskolanPM från utbildningsförvaltningen

Nämnden fortsätter bevaka ärendet och utbildningsförvaltningens olika instanser, så som skolan, lokalenheten och grundskoleledningen, för att hitta lämpliga lösningar.

För fler frågor om detaljer och progression i ärendet får ni bäst svar genom att vända er direkt till Carina Hallqvist, som är ansvarig tillsammans med rektor att finna ut en lösning.

Från politikens, och Olle Burells håll, bevakas ärendet nära tillsammans med förvaltningsdirektören. Sturebyskolan är en av många skolor som har akuta skollokalsutmaningar. Några problem som analyserats, för att förstå situationens uppkomst, är att det har byggt för lite i Stockholm för att möta efterfrågan i vissa områden samt att det har funnits och delvis finns ett system för elevintag som inte är tillräckligt strukturerat, vilket gör att vissa skolor får för många elever. En konsekvens av det är för fulla skolor, men med ansvar för att fullfölja utbildning för elever.

Under våren kommer ett slutgiltigt svar att komma, angående Sturebyskolan, från utbildningsförvaltningen.

Vänligen

Louise Callenberg

Allt gott //

Louise Callenberg, borgarrådssekreterare

Stadsledningskontoret, Skolroteln
Ragnar Östbergs plan 1, 3 tr., 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 228
E-post: louise.callenberg@stockholm.se
www.stockholm.se