Skolborgarrådet Olle Burell besöker Sturebyskolan den 30 mars

https://www.flickr.com/photos/s-stockholm/16507394767/in/set-72157648516602960

Skolborgarrådet Olle Burell (S) kommer att besöka Sturebyskolan den 30 mars för att bilda sig en uppfattning om skolans situation. Han är speciellt intresserad av arbetet med barn i behov av särskilt stöd och kommer, förutom skolledningen, att träffa specialpedagoger, lärare och elever.