Mitt barn med Aspbergers syndrom behöver hemklassrum

Vi har ett barn med diagnos (Aspergers syndrom) i Sturebyskolan. Hen kom i höstas från en annan skola. Det har tagit hela höstterminen för hen att sätta sig in i den nya skolan och alla sina nya klasskamrater. Nu trivs hen väldigt bra.

För att beskriva den problematik som hen har:

Tar inte så mycket plats, inte utåtagerande utan försöker smälta in. Har problem med arbetsminnet vilket är mycket vanligt för Aspergers (glömmer skolböcker, läxor och har svårt att följa en plan utan konstanta påminnelser). När det är för mycket människor, rörigt eller högljutt går hen gärna undan då det skapar samma kaos i hens huvud. Personer med autism (Aspergers är en form av autism) har oftast det problemet – de tar in allt och kan inte selektera ljud/upplevelser etc, vilket blir mycket tröttande.

Hens personlighet är lite vek och undanglidande – vilket gjorde att vi hade problem med utanförskap i förra skolan.

Andra barn med samma diagnos kan bli mer utagerande istället – det beror på personligheten hur man reagerar.

Vilken påverkan har det om hemklassrum ersätts av skåp:

I en skola med skåp istället för hemklassrum skulle hen bära på alla sina skolböcker i en ryggsäck hela dagen eftersom hen vet risken att glömma. Det blir tungt för ett växande barn.

Om skåp sätts upp i Sturebyskolan blir det nya regler för alla elever som ska vara ute på rasterna då samlingsytorna inne försvinner till förmån för skåpen. För ett barn som har svårt för stökiga miljöer kommer det att medföra att hen blir trött mycket tidigare på dagarna – och det ökar risken för att inte orka vara fokuserad nog på eftermiddagarna. Vilket kan påverka betygen.

Det ökar även risken för mobbing för den som är annorlunda – både vid skåpen och ute på skolgården. Idag kan hen gå undan inne och slippa skolgården.

Slutsats:

Som förälder och medlem i flera föreningar och grupper kring barn med diagnoser vet jag att det i de flesta klasser finns 1-4 barn med någon diagnos, statistiskt sett. Räknat bara på Sturebyskolans högstadium ger ett antal elever som antingen får liknande problem eller som istället blir mer utåtagerande i miljön och då skapar mer problem för övriga.

Det räcker med att bara några av dessa barn inte klarar av att vara i skolan om hemklassrummen försvinner – som då behöver komma till en specialskola för att klara sin skolgång så kostar varje barn betydligt mycket mer per läsår. Det är flera års kö till de specialskolorna/klasserna som finns vilket ökar risken för hemmasittare i väntan på plats. Dessutom den personliga känslan av misslyckande för barnet.

Vad händer med inkluderingen?

I vårt närområde finns redan flera skolor som tittar på Sturebyskolans lösning med hemklassrum för att få bukt med problem med stökig miljö i skolan och sämre betyg.

Frustrerat föräldrapar