Lotta Edholm: Sturebyskolan behöver byggas ut – inte rivas

Sturebyskolan är en skola med mycket goda kunskapsresultat och ett välrenommerat arbete mot stök och bråk. Undervisningen bedrivs i s k hemklassrum, en modell som passar Sturebyskolan bra. Dessutom har det gjort det lättare att integrera elever med hörselnedsättning i vanliga klasser.

Tyvärr hotas nu detta arbete. Sturebyskolan är redan idag en stor skola och en del av undervisningen bedrivs i en byggnad som nu måste rivas p g a att lokalen dömts ut och det tillfälliga bygglovet gått ut. Utbildningsförvaltningen anser inte att byggnaden behöver byggas upp igen utan anser att eleverna som går där idag kan få plats i huvudbyggnaden. Detta leder i sin tur till att det framgångsrik arbetet med hemklassrum måste avslutas. Eleverna med hörselnedsättning riskerar därmed också en sämre undervisning.

Jag anser att detta är ett felaktigt beslut. Det riskerar att leda till sämre undervisning och sämre kunskapsresultat, både för elever med och utan hörselnedsättning. Dessutom bör inte utbildningsnämnden, med tanke på hur antalet elever ständigt ökar, frånhända sig elevplatser. Den nya tillbyggnaden behövs också för framtiden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsförvaltningen:
– Hur tänker utbildningsförvaltningen agera för att en ny byggnad ska kunna ersätta den gamla?

Skrivelse FP Sturebyskolan 20150317

Skrivelse
Utbildningsnämnden
Lotta Edholm (FP)
2015-03-17

Bakgrund:
I nuläget finns en paviljong på Sturebyskolan. Utbildningsförvaltningen har kommunicerat att denna paviljong behöver rivas och de 180 elever som idag har sina hemklassrum där, kommer att behöva flytta över till huvudbyggnaden. Detta i sin tur medför att trängseln i huvudbyggnaden kan antas öka.