Kallelse till årsmöte FiSS

Kallelse till årsmöte,  Torsdagen den 23 oktober 2013

Tid:         Årsmötet startar 18.30

En matig smörgås finns framdukad från 18.00

Lokal:      Teaterteknik Veterinärgränd 4D Johanneshov

www.hitta.se eller www.sl.se

OBS! Missa inte föranmälan med kontaktuppgifter om vi skulle behöva byta lokal.

Program:

  • Årsmötesförhandlingar, se bifogad dagordning. Hämta här

Rösträtt:

Varje enskild medlem äger 1 röst

Varje föräldraförening/råd äger 10 röster

Varje röst representeras av ett ombud

 Motioner:

Motioner till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 20 oktober.

Valberedning:

Vill du själv vara med i styrelsen eller vill du nominera någon annan; Kontakta valberedningen via info@fiss.se

Anmälan:

Anmäl er på info@fiss.se eller skicka sms till: 0739-84 71 30

Varmt välkomna!

FiSS Styrelse