Läsförmågan blir allt viktigare

En stor myt om läsning är att alla i vår moderna, utbildade västvärld kan läsa. Den som inte kan skäms. Föräldrar döljer det för barnen, patienten för doktorn, den anställde för arbetsgivaren. När ingen talar om det, blir det ett icke-problem.Var femte vuxen i EU kan inte läsa. Särskilt män tenderar att läsa allt sämre och allt mindre för nöjes skull.

Samtidigt blir läsförmågan allt viktigare för att kunna få och behålla ett arbete, sköta sin hälsa, delta i det sociala livet, ha god självkänsla och vara en fullvärdig konsument och medborgare.

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vardag–livsstil/lasformagan-blir-allt-viktigare/