Läsförmågan blir allt viktigare

En stor myt om läsning är att alla i vår moderna, utbildade västvärld kan läsa. Den som inte kan skäms. Föräldrar döljer det för barnen, patienten för doktorn, den anställde …