Två av tre lärare saknar utbildning i föräldrasamverkan.

svdTvå av tre lärare saknar utbildning i föräldrasamverkan. Ann-Marie Markström, docent i pedagogik vid Linköpings universitet vill att

vi föräldrar taggar ner.

Helt vanligt föräldraengagemang kan också bli en belastning – även om det i grunden är gott. Det säger sig självt att ett 30–40-tal detaljgranskande klassföräldrar kan suga musten ur vilken lärare som helst.

Exempelvis: Om ditt barns lärare skriver i nyhetsbrevet att det varit stökigt och ber alla föräldrar att prata lite med sina barn om vikten av att inte störa andra i klassrummet så betyder det gör det. Det betyder inte att du måste trycka ”svara alla” och hätskt korsförhöra läraren om ditten och datten.

Ann-Marie Markström tycker att vi ska lägga tiden på att läsa för våra barn. Låt lärarna vara i fred – och läs böcker med dina barn istället, det gör större nytta.

Läs mer här:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ar-kunskapens-apple-franvaron-av-paron_8058312.svd