Skutan, fritidsverksamhet för mellanstadiebarn. Hur skall den bedrivas?

På det planerade möte torsdagen den 24 maj kl 18 kommer styrelsen för Skutan att föreslå att verksamheten i sin helhet kommer att övertas från skolan. I bifogat länk kan ni läsa mötiveringen bakom förslaget samt inbjudan till inforamtionsmötet.

Värmt välkommen på mötet som kommer att vara i Skutans lokaler (den vita baracken på skolgården),

Styrelsen

Stureby elev- och föräldraförening

Framtida driftsform för Skutan, 24 maj 2012

Inbjudan möte Skutan, 24 maj 2012