Resultat av trafikenkäten

Hej,

Nu har Trafikkontoret sammanställt resultatet av trafikenkäten som genomfördes i början av året.

Knappt 15 % av eleverna bör mer än 2 km från skolan. Visste ni att trots det uppskattningsvis 230 bilar (!!!) rör sig kring skolan inom 30 minuter på morgonen för att lämna av elever?

Förslag från elever, vårdnadshavare och skolpersonalen till hur man kan förbättre trafiksituationen kring skolan; hindra bilar vid skolan, bilfriaveckor, parkeringsvakter, avlämningsplatser nära skolan etc.

Nyfiken efter hela presentationen? Klick på länken så kan ni läsa hela presentationen.

Trafikanalys Sturebyskolan vinter 2012

Hälsningar, FF Trafikgrupp

OBS!! Bilfriaveckorna pågår t.o.m. fredagen den 25 maj