FF möte, måndag 21 maj kl. 18:30 – 20:30

På mötet kommer bl.a. Kim Fors, kvalitetssamordnare på Sturebyskolan, att berätta om sitt arbeta. Tobias Svensson, biträtande rektor, berättar det senaste nytt från skolledningen. Samt många andra ämne kommer att diskuteras. I bifogat agendan hittar du vad som är planerat att diskutera. Som alltid är sista punkten på agendan frågan runt där allt möjligt kan komma att diskutera.

Nyfiken? Alla är välkomna att närvara.

Väl mött,

Ellen Luijkx

tf ordförande

FF Agenda 21 maj 2012

Protokoll FF 20120312

Skolråd-120323

Inbjudan möte Skutan, 24 maj 2012

Framtida driftsform för Skutan

Informationsbrev till elever och medarbetare ang ledord och slogan 2012-05-09

sammanställning styrelse FF 2012