Informationsmöte 2/4 kl. 18 – 19:30 angående områdets framtida skolor

Hej alla Föräldrar på Sturebyskolan!

 

Stockholms Utbildningsförvaltning kommer till Sturebyskolan Måndag den 2a April för att träffa Enskedes föräldraföreningar för att  informera och besvara frågor som finns angående områdets framtida skolor.

Tag chansen att framföra dina synpunkter och frågor till Föräldraföreningen så förmedlar vi dem!

Som ni säkert är medvetna om pågår det en byggnadsboom i Stockholm för att möta behovet av bostäder för alla som vill flytta hit. Många undrar om antalet platser på Sturebyskolan och angränsande skolor räcker till alla barn och det finns en oro att situationen kan påverka Sturebyskolan negativt.

 

Har du några funderingar eller synpunkter?

 

Vi behöver dina frågor senast på Fredag 30/3 för att hinna sammanställa dem!

Skicka dina frågor till  Föräldraföreningens arbetsgrupp Elevantal Sturebyskolan:

 

Helena Ericsson (sammankallande): helena.ericsson@logica.com, tel 0733 982061

Niklas Engelhart: niklas@engelhart.se, tel 0733 611 882

Veronica Barkman: barkman2@glocalnet.net, tel 070 7889496

Lisa Englund: englund lisa@hotmail.com, tel 073 687 26 07

 

Mvh,

FF