2 april kl. 18 – 19:30; informations möte angående områdets framtida skolor

Till föräldraföreningen på Sturebyskolan 

Grundskoledirektör Håkan Edman och tjänstemän inom förvaltningen samt skolledningar på områdets kommunala grundskolor inbjuder föräldraföreningar i Enskede, den 2/4 kl 18:00-19:30 till Sturebyskolan. Detta för att informera och besvara frågor som finns angående områdets framtida skolor.

Utbildningsförvaltningen genom

Lars Ljungman