Snö och halka // Vinterunderhåll Stureby

Hej,

Eftersom trafiksäkerheten också påverkas av standarden på vinterunderhållet följer här information om vinterunderhållet och var man ska vända sig vid klagomål.

Info från exploateringskontoret;

Några  vanliga ”fel” på snöröjningen som t ex. parkerade bilar längs en smal trottoar, då kan inte snöröjningsmaskinen komma åt den delen av trottoaren där bilarna parkerade. För smala trottoarer kan man inte heller ploga. Vi betalar för varje snöpådrag och det finns ingen budget för att göra om ytor som man inte kunde ploga pga hinder.

Däremot om det finns andra uppenbara fel att man t ex inte plogat en hel trottoar på en bussgata där man ska ploga den, eller öppna vall vid övergångställe och dylikt, då är det fel som entreprenören måste åtgärda.

I första hand kontaktar man Driftcentralen om brister och telefonnummer dit är 08-651 0000. Man kan även göra en webbanmälan från www.stockholm.se , längst ner på sidan vid  ”Felanmälan för gator, parker och torg”.

 

Mvh,

Ellen Luijkx

Sammankallande Trafikgruppen

http://stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Sno-och-halka/