Extra FF-möte måndagen den 13 feb. kl. 18:30

Extra FF-Möte måndagen 13 feb. kl. 18:30 – 20:30, lärarrummet Sturebyskolan.

Med anledning av skolledningens beslut att omgruppera åk 3 i samband med  övergång till åk 4 kallar FF-Styrelsen, på förslag från tillfällig ordförande Ellen Luijkx (EL), till ett extra FF-möte.

Obs!! Mötet är enbart för FF-representanter.

Att enbart bjuda in FF-representanter är en önskan från EL och godkändes av styrelsen.

På mötet kommer fokus ligga på hur FF skulle vilja att informations överföring mellan skolan och vårdnadshavare ska ske framöver.

 

Välkommen,

 

Ellen Luijkx

Tillfällig ordförande FF Sturebyskolan