Trafikenkät, förlängd svarstid; fredagen 3 feb.

Hej,

Svarstiden för Trafikenkäten har blivit förlängd till fredagen 3 februari.

V.v. passa på och ta den här chansen till att kunna påverka trafiksituationen kring skolan.

Mvh,

Ellen Luijkx, sammankallande Trafikgruppen

Hemuppgift-trafikanalys

 

Hej,

 

Trafikkontoret och FF Trafikgruppen har arbetet fram en trafikenkät som skickades ut till alla vårdnadshavare fredagen 20 januari. (Se länk nedan) Senast fredagen 27 januari vill klassläraren ha den ifylld tillbaka. Målet med enkätan är att få en så komplettt bild som möjligt över hur eleverna och vårdnadshavare upplever trafiksituationen kring skolan och vägen till och från skolan. Utifrån era svar kommer Trafikkontoret och FF Trafikgruppen fortsätta med sitt arbeta för att förbättra trafiksituationen. Er input är viktigt. Nu har vi alla möjligheten till att påverka den framtida trafiksituationen; passa på och ta chansen!

Trafikgruppens arbeta kan ni följa genom att klicka på Trafikgruppen under aktuella arbetsgruppen i mynen till höger.

 

Mvh, Ellen Luijkx

sammankallande Trafikgruppen

Hemuppgift-trafikanalys