Rektorn vidtar åtgärder

 saxat från Sturebyskolans facebooksida idag:

Onsdagen den 19 oktober 2011 så skedde ett par incidenter igen där barn nästan blev påbackade av bilar. Förarna till dessa bilar har inte uppmärksammat den vädjan som jag tidigare har gjort till Sturebyskolans föräldrar via veckobrev och hemsida.Incidenterna iakttogs av Sturebyskolans personal som omedelbart kontaktade mig.
Skolan kommer nu att sätta upp avspärrningar som kommer förhindra möjligheten att köra in på gräsmattan vid Bäckaskiftsvägen. Skolan har även varit i kontakt med Svensk Bevakningstjänst som kommer att vara på plats 7.45-8.15 för att säkerställa att bilister följer trafikreglerna.

Det kommer även att finnas personal på plats i morgon torsdag samt fredag (vecka 42, 7.40-8.15) för att öka skyddet för eleverna.

Vänliga hälsningar

Lars Ljungman, rektor