Tre veckor gick fort…

…och trafikgruppen vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och barn som engagerade sig i de bilfria veckorna och lämnade bilen hemma under de tre veckor som kampanjen pågick. Skolan och föräldraforum håller nu på att sammanställa resultatet som sedan ska vidareredovisas för Trafikkontoret. Har vi tur kan vi kamma hem en vinstsumma från kampanjen. Gör vi det finns ett förslag om att köpa in fler cykelställ till skolan.

Aktiviteter i anslutning till de bilfria veckorna var;

 • Informationsbrev
  till alla skolans elever/föräldrar inför de bilfria veckorna
 • Artiklar på Föräldraforums hemsida
  Inför de bilfria veckorna och om vandrande skolbussar 
 • Banderoller vid infarterna till skolan
  Ett sätt att påannonsera kampanjen
 • Cykeldag 9 maj
  Trafikgruppen och föräldraforumrepresentanter deltog med ett informationsbord och delade ut broschyrer om vandrande skolbussar till intresserade föräldrar. Intäkter av fikaförsäljning m.m. blev över 37.000 kr, vilket säger en del om antalet personer som passerade under dagen. Intäkterna gick oavkortat till cykeldagens arrangörer, alla tvåorna på skolan.
 • Informationsträff för blivande förskoleföräldrar
  Trafikgruppen delade ut broschyrer om vandrande skolbussar samt ett informationsblad om verksamheten i stort till alla närvarande föräldrar på informationskvällen den 16 maj.
 • Artikel i mitt i söderort
  Trots uppvaktning valde journalisten att interjuva representanter från en annan skola men Sturebyskolan kunde ändå nämnas i sammanhang om bilfria veckor i maj.
 • BMX-skolshow
  Visades på skolan den 26 maj för alla elever från åk 4 till 9. En häftig show om cykelsäkerhet och vikten att använda hjälm.
 • Vandrande skolbussar
  startade
 • Klassernas olika träd-resor och naturdiagram
  I återkopplingen till Trafikkontoret avser vi att beskriva träd-resemetodens baksida. Med ledsna lågstadiebarn som inte kan påverka hur man tar sig till skolan.

Har du fler synpunkter om kampanjen, meddela gärna detta till trafikgruppen. Bra om vi lyckas få en så heltäckande beskrivning av veckorna som möjigt, både ris och ros är välkommet!

Stort tack för ert engagemang under veckorna!

//Trafikgruppen