BMX skolshow

.. till Sturebyskolan den 26 maj

Eleverna i åk 4-9 får snart ett föredrag och fartfylld show om cykelhjälm i form av en uppvisning under 45-60 minuter av två BMX- och skateboardvärldsmästare, kombinerat med pedagogisk information till eleverna. Målsättningen är att öka förståelsen för och acceptansen av att använda cykelhjälm. Skolshowen som vänder sig till elever i grundskolan, har varit mycket lyckad med bra respons från både elever och lärare.Med Andreas Lindqvist på BMX och Stefan ”Lillis” Åkesson på skateboard. Syftet är mera att inspirera än att enbart informera.

Då flertalet skolors trafiksäkerhetsarbete vänder sig i första hand till yngre elever är detta ett ypperligt tillfälle att även vidareutveckla arbetet med trafiksäkerhet till de äldre eleverna. Showen är också ett bra tillfälle för skolan att få en bättre förståelse bland elever, lärare och föräldrar gällande den trafiksäkerhetspolicy som skolan eventuellt har. http://www.bmxskolshow.se/