Pågående arbete i trafikgruppen

Utredning om trafiksäkerheten runt skolan

För närvarande pågår en utredning om trafiksäkerheten runt skolan. Trafikkontoret har gett konsulter i uppdrag att utreda och ge förslag om åtgärder för att förbättra trafiksituationen runt Sturebyskolan. Utredningen ska vara klar i slutet av augusti. Ett första möte har skett mellan konsulterna, skolans rekt0r och trafikgruppen för föräldraforum. Under mötet framfördes synpunkter på nuvarande situation. Trafikgruppen kommer att faktagranska konsulternas minnesanteckningar för att säkra att rätt information utgör underlaget för den fortsatta utredningen.

Bilfria veckor

Under tre veckor i maj (den 9/5 – 27/5) hoppas vi att så många elever och personal som möjligt går, cyklar och åker kollektiv till och från skolan. Allt för att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra barn.

På morgonen är det mycket barn och bilar i rörelse utanför skolan. Under de bilfria veckorna kan alla vara med och bidra till säkrare trafikmiljö för barnen. Prova gärna olika alternativ för att ta er till skolan. Gå eller cykla med barnen, gå tillsammans i vandrande skolbuss eller pröva att använda en avlämningsplats en bit ifrån skolan. Barn som går till skolan får frisk luft och motion. De får en kul stund med mamma/pappa eller kompisarna. De får lättare att koncentrera sig i skolan. Vi bidrar också till en bättre miljö. Läs mer i brevet som gick ut den 15april.

Vandrande skolbussar

En vandrande skolbuss är när några familjer som bor nära varandra hjälps åt. Barnen går tillsammans. Föräldrarna turas om att gå med barnen, sparar tid på morgonen. Äldre barn kan ha en ”buss”, men utan vuxen. Läs mer i broschyren VANDRANDE SKOLBUSS – SÅ GJORDE VI

Avlämningsplatser

Ni som bor längre bort och behöver skjuts eller behöver ta bilen enstaka dagar, stanna gärna några kvarter bort så barnen kan gå sista biten. Ni har också möjlighet att stanna på Sturebyskolans parkeringsplats nere vid bollplanen.

Utmaningen mella Sturebyskolan och Enskedefältets skola

För att avgöra vilken skola har tagit utmaningen på bästa sätt jobbar klassen med träd+resa (se nedan) och föräldraföreningarna skriver en kort rapport till Trafikkontoret om hur vi har ordnat olika aktiviteter och hur vi (skolan, FF och elever) har upplevt denna utmaning.

Träd+resa

  • Rita ett stort träd med grenar men inga löv. Det kan vara ett gemensamt klassträd men varje barn kan också rita ett eget träd.
  • Varje gång ett barn har gått eller cyklat till skolan ska de placera ett grönt löv på klassträdet/sitt träd. Ett gult löv symboliserar att man gått en del av resan eller åkt buss och ett brunt löv betyder att man åkt bil hela vägen.
  • Målet är att trädet ska vara så grönt som möjligt.
  • Ta en bild när det är klart och skicka tillsammans med rapporten till Trafikkontoret

Efter de bilfria veckorna träffas trafikgruppen, skolan och Trafikkontoret och följer upp vad resultatet blivit av de olika beteendepåverkande aktiviteterna och planera fortsättningen framöver.