Påbörjad utredning om trafiksäkerheten runt skolan

Sturebyskolan är en av de grundskolor i länet där Trafikkontoret särskilt ska prioritera trafiksäkerhetsåtgärder under året. Den 25 maj träffade FF-trafikgruppen de två konsulter som ska utreda trafiksituationen runt skolan. Vår sammanställning över problemområden och möjiga lösningar överlämnades till konsulterna under mötet. Läs skrivelsen här: Synpunkter 25maj Saknar du någon del? Tveka inte att tipsa om problem som möjligheter. ff@svm.se

Konsulternas utredning ska vara klar och överlämnas till Trafikkontoret innan sista veckan i augusti. FF-trafikgrupp kommer att få ta del av den i samband med överlämnandet. Trafikgruppen kommer också att få ta del av de minnesanteckningar som konsulterna förde på mötet, för att säkra att alla synpunkter dokumenterades och fick rätt innebörd.

//Trafikgruppen