Kul att du tittade in!

För den nye läsaren är Stureby föräldraforum en ideell förening med syfte att med en bred förankring bland föräldrarna verka för ett öppet samarbetsklimat mellan skolans personal, föräldrar och barn. Föreningen drivs helt utifrån föräldrarnas egna initiativ, engagemang och lust att förändra och förbättra vardagen för sina barn i skolan. Läs mer