Som föräldrar är du med och gör skolan bra!

Läs vår informationsfolder om FF

Sturebyskolans Föräldraforum är en organisation där du som är förälder med barn i Sturebyskolan är välkommen att vara med och påverka alla möjliga och omöjliga frågor som berör ditt barn i skolan.

Bilar, byggen och beslut

Genom åren har en mängd beslut och förändringar inneburit en ny skolmiljö att anpassa sig till. Ökat antal elever, snävare ekonomiska ramar och andra effektiviseringsbeslut gör det extra angeläget att som förälder engagera sig. Nybyggnationer av bostäder i skolans närhet och hårt trafikbelastade gator är exempel på viktiga frågor där föräldraforum kräver åtgärder för säkerheten runt om skolan och i vissa fall lyckats stoppa exempelvis byggnation. Listan på frågor som drivs kan göras lång – några exempel på frågor som varit aktuella under senare tid är tillbyggnaden av skolan, matematikstöd till föräldrar och nya betygssystemet.

Föräldraforum är en plattform där vi föräldrar helt enkelt verkar för att stödja skolan samtidigt som vi påverkar för att främja en trygg och säker miljö med hög nivå på utbildningen.

 

Möten och möjligheter

Små och stora frågor, fortgående diskussioner och beslutsgrundande remisser. Inom ramen för föräldraforum kan du verka efter egen förmåga och tid. På våra möten kan du ta del av det som är aktuellt och har du en hjärtefråga som du brinner för kan du agera inom ramen för forumet. Du är också välkommen att delta i någon av våra arbetsgrupper, till exempel trafik-, nattvandrings-, biblioteks- eller cykeldagsgruppen.

 

Sturebyskolans Föräldraforum

• har verkat för en bättre skola sedan 1999

• ger skolans ledning en bredare beslutsbas genom att utgöra remissinstans

• stödjer skolresor i form av bidrag från julmarknaden och cykeldagen

• verkar för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och representation i skolrådet

• samarbetar med Sturebyskolan för att uppnå gemensamma mål samt utveckla skolan tillsammans

 

Har du en fråga?

Om du funderar över något eller vill att vi driver en fråga är du välkommen att höra av dig. Maila frågan till ordförande eller annan i styrelsen eller ännu bättre kom själv till nästa möte!

På den här hemsidan kan du bland annat läsa om aktuella frågor och se när nästa möte äger rum. Forumet är öppet och till för alla föräldrar i skolan – vi strävar efter att alla klasser ska ha minst en föräldrarepresentant med i forumet. Du behöver dock inte vara vald representant för att komma och delta på något av våra möten, vi välkomnar alla och håller högt i tak! Rektorn deltar ofta för att ge aktuell information och svara på frågor. Vi träffas ett par gånger per termin, ibland fler gånger om det är någon viktig fråga på agendan.

 Stort tack till alla föräldrar som engagerar sig i Sturebys föräldraforum!