Tagg: utbildningsförvaltningen

Stureby Föräldraforum brev till utbildningsförvaltningen

Sturebyskolan rymde år 2006 850 elever, idag är det 1060 och det är fortsatt ett mycket stort söktryck på skolan. Sturebyskolans föräldraforum (FF) vill att skolan ska vara en bra miljö för barnen att vistas i med tillräckliga och funktionsdugliga

Taggar: ,
Top