Stureby Föräldraforum brev till utbildningsförvaltningen

Föräldraforum SturebyskolanSturebyskolan rymde år 2006 850 elever, idag är det 1060 och det är fortsatt ett mycket stort söktryck på skolan. Sturebyskolans föräldraforum (FF) vill att skolan ska vara en bra miljö för barnen att vistas i med tillräckliga och funktionsdugliga lokaler för att bedriva pedagogisk verksamhet.

Till                                                                                                                                           Stureby 2013-09-27
Grundskolechef Carina Hallqvist
Stockholms stads utbildningsförvaltning

Sturebyskolan rymde år 2006 850 elever, idag är det 1060 och det är fortsatt ett mycket stort söktryck på skolan. Sturebyskolans föräldraforum (FF) vill att skolan ska vara en bra miljö för barnen att vistas i med tillräckliga och funktionsdugliga lokaler för att bedriva pedagogisk verksamhet. Skolans lokaler behöver redan idag såväl utökas, anpassas som moderniseras. Särskilt prekär är situationen för matsalen, baracken Vitan och lokalerna för slöjd och idrott.

När vi nu får höra att det finns planer på att göra Sturebyskolan fullt 4-parallellig blir vi djupt oroliga och vill uppmärksamma ansvariga politiker och tjänstemän på följande:

Matsalen

På grund av det stora antalet barn har tiden per grupp/klass krympt vilket påverkar framförallt de yngre barnen negativt. Långa köer leder till att barnen inte hinner ta om och att skolan tvingas frångå rutiner för att snabba på processen.

Idag klarar lokalen inte av att leva upp till Livsmedelsverkets rekommendationer på 20 minuter för att äta + tid för att komma in och ut. Idag har skolledningen gjort allt som går för att komma tillrätta med situationen men lokalen är helt enkelt för liten.

Vitan

I baracken Vitan samsas idag över hundra barn och vuxna i fyra klasser. Miljön är undermålig, såväl föräldrar som personal har lyft denna fråga under senare år. Under läsårets första veckor var ventilationen helt utslagen och har nu tillfälligt åtgärdats. Detta leder till hälsoproblem, föräldrar vittnar om att lärare förlägger undervisningen utomhus när barnen klagar över huvudvärk.

Det tillfälliga bygglovet gick ut 2009. Vi känner till att innevarande läsår är det sista för Vitan, därefter ska baracken rivas – men vart ska eleverna ta vägen? Inom skolans väggar finns idag inte lokaler som kan ta över de klasser som idag finns på Vitan.

Slöjd och idrott

Lokalerna är underdimensionerade för den stora skola som Sturebyskolan är idag. De mindre eleverna får inte tillräckligt med idrottsundervisning vilket är mycket beklagligt. För de äldre eleverna har skolan löst situationen genom att tillfälligt förlägga undervisning i Bandhagshallen, en lokal som enligt rykte ska rivas. Vad gäller slöjdundervisningen behövs fler lokaler för att matcha antalet elever. Situationen leder till att schemat blir ansträngt, det pågår slöjdlektioner fram till kl. 16.00.

Skolan är alltså redan idag underdimensionerad, speciellt med tanke på att man bedriver undervisning i undermåliga lokaler och vi ser det som helt otänkbart att ytterligare öka antalet elever i Sturebyskolan.

Vi önskar att ansvariga politiker och tjänstemän återkommer till FF med en beskrivning av vilka åtgärder man planerar att genomföra för att åtgärda ovanstående situation.

Sturebyskolans föräldraforum genom

Niklas Engelhart                                                           Helena Kettner Rudberg
niklas@engelhart.se                                                    helket@hotmail.com

 

Här hittar du orginaldokumentet >>> Brev till utbildningsförvaltningen

1 svar på ”Stureby Föräldraforum brev till utbildningsförvaltningen

  1. Marina Tjelvling Inläggsförfattare

    Bra skrivet! Bra läge att uppvakta politikerna nu inför valet. Varför inte bjuda ut politikerna till skolan, gå igenom miljön och se på möjliga förbättringar….

Kommentarer är stängda.