Protokoll Föräldraforum 20170911

Justerat protokoll från Föräldraforums möte den 11 september 2017 finns att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2017/09/Protokoll-FF-möte-20170911.pdf

Föräldraforum måndag 11 september 2017

Välkomna på Sturebyskolans Föräldraforums möte på måndag den 11 september klockan 18:30.

Vi håller till i personalrummet vid aulan.

Dagordningen hittar du här: FF Dagordning 20170911

Alla är välkomna!

Läsårets kvällsvandring

Nu finns årets schema för kvällsvandringen att läsa här:

Kvällsvandrarschemat HT2017-VT2018

Cykeldagen 2017

14 maj kl. 11:00 – 15:00, Sturebyskolan
Välkomna till Cykeldagen Stureby – lokal folkfest med cykeln i centrum! Dagen kommer bjuda på massa spännande aktiviteter, för stora och små.


http://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/cykeldagen/ och en evenemang på Facebook, välkommen!

Protokoll Föräldraforum 28 mars 2017

Justerat protokoll från Föräldraforums möte den 28 mars 2017 finns att läsa här:

Protokoll FF 20170328

Förslag från Rödan-gruppen

Rödan-gruppen består av 8–10 personer med övergången från låg- till mellanstadiet som huvudfråga och startades eftersom övergången kunde ha varit bättre. De har sammanställt en lista med synpunkter som skickats till rektorn.

Frågorna kan du läsa här!

Möte i Sturebyskolans Föräldraforum 28 mars

Välkomna på Sturebyskolans Föräldraforums möte på tisdag 28 mars kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan.

Rektor Martin Widholm kommer till mötet och presenterar den preliminära långtidsplanering för utbyggnad av Sturebyskolans lokaler och framtida lokalanvändning:
· Rektor presenterar styrgruppens preliminära förslag till inriktningsbeslut.
· Möjlighet för föräldrar att ställa frågor och lämna synpunkter.

Dagordningen hittar du här: Dagordning Föräldraforum 20170328

Alla är välkomna!

Taggar:
Top