Nu finns dagordningen för mötet den 15 maj att läsa här:

Dagordning FF 15 maj 2019

Vi håller som vanligt till i personalrummet vid aulan och mötet börjar kl 18.30.

Idag var det filmgala för årskurs tre och fyra som för ett tag sedan med hjälp av Mobila filmverkstaden producerade ett tjugotal kortfilmer. Alla filmer visades i aulan och priser delades. Föräldraforums Skutanfond bidrog till inköpandet av statyetterna.

Nu finns det justerade protokollet från FF:s förra möte att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/05/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20190319.pdf


Nu finns dagordningen för mötet att läsa här:

Dagordning FF-möte 20190319.pdf


Nu finns det justerade protokollet från FF-mötet den 4 februari att läsa här:

Protokoll FF-möte 2018-02-04

Måndagen den 4 februari har Föräldraforum Sturebyskolan möte i personalrummet vid aulan kl 18.30. Alla vårdnadshavare är välkomna!

Ni kan läsa dagordningen här:
Dagordning-FF-möte-20190204

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 6 december 2018 att läsa här:

Protokoll-FF-möte-20181206