Protokoll FF-möte 28 september

Nu finns det justerade protokollet från FF:s senaste möte att läsa här:
Protokoll FF-möte 28 september 2021

Dessutom finns FF:s inspel till skolan i frågor kring digital kommunikation att läsa här:
FF:s inspel kring digital kommunikation 2021