Protokoll FF-möte 7 maj

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 7 maj att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200507