Protokoll FF-möte 19 feb

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 19 februari att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200219

Anteckningar från rektorn informerar finns här:
Anteckningar Rektorn informerar 20200219