Protokoll FF-möte 19 mars 2019

Nu finns det justerade protokollet från FF:s förra möte att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/05/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20190319.pdf