Dagordning FF-möte 15 maj 2019

Nu finns dagordningen för mötet den 15 maj att läsa här:

Dagordning FF 15 maj 2019

Vi håller som vanligt till i personalrummet vid aulan och mötet börjar kl 18.30.