Dagordning 2019-03-19

Nu finns dagordningen för mötet att läsa här:

Dagordning FF-möte 20190319.pdf