Beslutet angående förvaltningens svar på Lotta Edholms skrivelse

Föräldraforum SturebyskolanMan kan notera att alliansen reserverade sig mot beslutet och hade ett eget förslag som gick ut på att Sturebyskolan skulle byggas ut. Majoriteten röstade mot detta förslag till förmån för förvaltningens skrivelse.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1808217

Märkt med: