Dag: 4 september, 2013

Lotta Edholm: De bryter mot skollagen

Det råder upprörd stämning i Stockholm sedan man förändrat systemet för hur man betalar ut extraresurser vid behov av särskilt stöd.

Taggar:
Top