Lotta Edholm: De bryter mot skollagen

sterikDet råder upprörd stämning i Stockholm sedan man förändrat systemet för hur man betalar ut extraresurser vid behov av särskilt stöd.Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm, förklarar hur man resonerat.
– Vi hade ett system som byggde på den gamla skollagen, som vi insåg att vi måste göra något åt, säger hon.

Förändringen som genomförts betyder i stort sett att det är elevernas behov och inte diagnosen som styr fördelningen av resurser mellan Stockholms skolor.

Flera skolor och många föräldrar har upprört vittnat om hur detta slår hårt mot fristående resursskolor och deras elever.

http://www.skolvarlden.se/artiklar/lotta-edholm-de-bryter-mot-skollagen