Dyslexigruppen har sitt första möte för läsåret 2014/2015 den 28 augusti klockan 18:30.
Plats: Sågverksgatan 14.
Alla är varmt välkomna!

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/07/21

Nattvandrarschemat för nästa läsår har uppdaterats. Kolla under Nattvandrarfliken.

Föräldraforum SturebyskolanTrafikkontoret påbörjar en ombyggnation vid Sturebyskolan under sommaren 2014 med syfte att öka trafiksäkerheten, göra det lättare för gående och cyklister att ta sig fram samt minska motortrafiken i skolans omedelbara närhet. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/06/29

ffsturebyskolan_48x60pxStockholms stads utbildningsförvaltnings grundskoleavdelning och lokalenhet har genom grundskolechef Carina Hallqvist den 27 juni svarat Föräldraforum på den skrivelse vi skickade in den 8 juni i år gällande krav på åtgärdsplan för skolans undermåliga och funktionsodugliga lokaler. Utbildningsförvaltningen skriver att de under våren 2014 har genomfört en lokalkapacitetsmätning och menar att de nu är överens med skolledningen om vilka åtgärder som behöver vidtas för framtidens behov. De bjuder in representanter från Föräldraforum till ett möte den 10 november där de kommer att presentera Sturebyskolans lokalplanering.

Etiketter: , , ,

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/06/10

ffsturebyskolan_48x60px Nu finns nattvandrarschemat för läsåret 2014/2015 upplagt under Nattvandrarfliken.

Tänk på att nattvandringarna börjar redan den 22-23 augusti 2014. Det är 8A (nuvarande 7A) som vandrar då.

Etiketter:

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/06/09

Läs Föräldraforums brev till utbildningsförvaltningen angående lokalsituationen på Sturebyskolan.

Brev till Utbildningsförv 2014

Etiketter: , , ,

Benny den 2014/05/31

dn-logoSedan 2006 har grupperna på Stockholms fritids ökat med i snitt 14 barn. Samtidigt har personaltätheten sjunkit och andelen högskoleutbildade pedagoger minskat kraftigt. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers