Tisdagen den 23 februari kl 18.00 håller Föräldraforum årsmöte kombinerat med ordinarie FF-möte. Detta möte sker via Teams och alla klassrepresentanter bjuds in via mejl. Observera att mötet startar redan kl 18.00, alltså en halvtimme tidigare än vanligt.

Alla dokument inför årsmötet finns att läsa här:

1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2020
3. Resultaträkning 2020
4. Balansräkning 2020
5. Revisionsberättelse 2020
6. Ändring av stadgar §7
7. Verksamhetsplan 2021

Nu finns det justerade protokollet från FF:s digitala möte att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20201209.pdf

Mötet hålls via Microsoft Teams. Vill ni vara med mejlar ni FF:s ordförande Helena Olsson för att få en länk till mötet.
Adressen är ordforande@ffsturebyskolan.se.

Dagordning digitalt FF-möte 2020-12-09 18:30

 1. Val av sekreterare
 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Information från rektorn.
  1. Corona och anpassningar i verksamhet
  2. Ordning och arbetsro
  3. Skolmaten
  4. Julavslutning
  5. Sammanfattning höstterminen
 4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
 5. Fokusområden
  1. Cykeldag & Julmarknad
  2. Kvällsvandring
  3. Skutan
  4. Skolråd samt frågor till och från skolrådet
 6. Övriga frågor
 7. Kommande möten, vårterminen 2020

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 24 september att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-FF-200924.pdf

OBS! Schemat är uppdaterat 4 oktober 2020 efter att vi upptäckt ett litet fel.

Syftet med kvälls- och nattvandring är att vara ett vuxet positivt och tryggt inslag för ungdomarna. Därför är det är viktigt att vi rör oss i de områden där ungdomar vistas.

Nu finns läsårets schema för kvällsvandring att läsa här:

Kvällsvandringsschema ht2020 – vt 2021 NY

Ni kan också gå med i Facebook-gruppen:

Kvälls- och nattvandring Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm

Gruppen är offentlig.

Nästa FF-möte är torsdagen den 24/9 kl 18.30.

Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn.

Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in.

Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 7 maj att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200507