Britt-Marie Kronfjäll den 2014/09/17

ffsturebyskolan_48x60px Föräldraforums första möte för HT 2014 äger rum onsdagen den 24 september kl 18:30-20:30 i personalrummet vid aulan.

 Alla är välkomna!

Dagordning FFmöte 140924

 

 

Malin den 2014/09/09

Varmt välkomna till dyslexigruppens nästa möte:
NÄR: 22 september klockan 19:00
VAR: Timsforsvägen 8
HOS: Camilla Carlberger

Malin den 2014/08/30

En serie kvällar om dyslexi på ABF i Stockholm.
Dyslexiförbundet FMLS Stockholm och Stockholms län, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn,
FDB samt ABF Stockholm inbjuder till en serie program

2014 hösten Dyslexi – föreläsningar och kurser

2014 hösten FDB Kurserbjudande

140904 Föreläsning Att lära sig engelska när man har dyslexi (3)

Marina den 2014/08/28

Elever med dyslexi ska ha en ”Handlingsplan”. Dyslexigruppen rekommenderar att ni  diskuterar innehållet i handlingsplanen vid ett separat tillfälle. Be din lärare att få ta del av dessa dokument.Sturebyskolans Rutiner läs- o skriv och Sturebyskolans Handlingsplan

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/08/26

ffsturebyskolan_48x60pxNästa Föräldraforummöte är den 24/9 klockan 18.30-20.30 i lärarrummet vid aulan. (OBS ändrat datum!!!)

 

Föräldraforums årsmöte hålls den 22 oktober kl 18:30-20:30 i lärarrummet vid aulan.

Terminens sista möte är den 1 december kl 18:30-20:30 i lärarrummet vid aulan.

Britt-Marie Kronfjäll den 2014/07/21

Nattvandrarschemat för nästa läsår har uppdaterats. Kolla under Nattvandrarfliken.

Föräldraforum SturebyskolanTrafikkontoret påbörjar en ombyggnation vid Sturebyskolan under sommaren 2014 med syfte att öka trafiksäkerheten, göra det lättare för gående och cyklister att ta sig fram samt minska motortrafiken i skolans omedelbara närhet. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers