Britt-Marie Kronfjäll den 2015/09/02

Föräldraforum SturebyskolanVälkomna på läsårets 2015/16 första möte i föräldraforum. Mötet äger rum måndagen den 14 september kl 18:30-20:30. Vi håller som vanligt till i personalrummet vid aulan.

Agendan hittar du här: FF Dagordning 150914

Etiketter: ,

Välkommen till Dyslexigruppens första höstmöte!

Tid: Tisdagen den 1 september
Mötet börjar klockan 19.00
Plats: Skönviksvägen 228

Vi går igenom senaste nytt i samarbetet med Sturebyskolan, planerar för framtiden och ger varandra tips.
Nästa möte blir i början av november.

* I samband med att eleven byter stadium, till åk 1,4 och 7, är det särskilt viktigt att mentorerna får information om elevens behov av stöd. En sådan överlämning ska göras av tidigare mentor och specialpedagog. Mottagande mentor för informationen vidare till berörda lärare och följer upp informationen i samband med välkomstsamtalet. Elever med behov av extra anpassningar/särskilt stöd är prioriterade, vilket betyder att dessa samtal genomförs först, och vid behov ges extra tid.

* För att kunna använda dator i skolarbetet behövs inloggningsuppgifter till skolans nätverk – fråga din mentor.

* Skolan hjälper till att skaffa konto på Legimus, där man lånar inläst skönlitteratur – fråga din mentor.

* Samtliga elever på Sturebyskolan har även ett eget konto på Inläsningstjänst som ger möjlighet till inlästa läromedel. För att veta vilka böcker eleven ska använda under läsåret så behöver du en lista på dessa – fråga din mentor. Mellanstadiets lista från förra läsåret hittar du här:
http://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/dyslexigruppen/litteraturlista-mellanstadiet/

Sedan i våras saknas planering för hur staden ska lösa lokalsituationen på Sturebyskolan, en kommunal F-9-skola i Söderort i Stockholm. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

svdNära en av fem Stockholmsbarn som gör sin första skoldag får inte gå på skolan som var deras förstahandsval. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Arbetsmiljöverket har nu ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite då Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion konstaterat att bristerna inte har åtgärdats fullt ut.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805291

Etiketter:

Det sägs fortfarande att lösningsförslag ska presenteras under hösten 2015…. men inget mer konkret.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805295

Etiketter:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers