Helena Kettner Rudberg den 2015/02/02

Föräldraforum SturebyskolanVill du att ditt barn ska gå i en skola med god atmosfär, med hög pedagogisk kompetens och goda resultat? Då måste du agera NU!
Extrainsatt möte angående Utbildningsförvaltningens förslag till lösning av skolans trångboddhet och övriga lokalproblem:

Onsdag den 4 mars kl. 18 i aulan – alla föräldrar är välkomna!

Läs resten av detta inlägg »

Etiketter: ,

sturebyskolanPresentation av skolans samarbete med FöräldraForums Dyslexigrupp. Information om dyslexi, av Sturebyskolans specialpedagog Dennis Serwadda.
Läs resten av detta inlägg »

Etiketter: ,

Vilka kunskaper och kompetenser behöver dagens unga för att nå framgång i morgondagens samhälle? (Hearingen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.)

Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Britt-Marie Kronfjäll den 2015/02/02

Föräldraforum Sturebyskolan Här hittar du protokollet från föräldraforums möte 26 januari 2015

Protokoll föräldraforum 26 januari 2015

Elever med läs- och skrivsvårigheter ska ha en Handlingsplan som beskriver de stödåtgärder som eleven har behov av. Be din mentor att få ta del av och följa upp den i samband med utvecklingssamtalet.

Etiketter:

Britt-Marie Kronfjäll den 2015/01/15

ffsturebyskolan_48x60px  Välkommen på föräldraforums första möte för terminen.

Måndag 26 januari 2015 kl 18:30 i personalrummet vid aulan.

Agendan hittar du här: FF Dagordning 150126

Föräldraforum SturebyskolanSturebyskolans Föräldraforum har i två brev, september 2013 och juni 2014 uppmärksammat Utbildningsförvaltningen på den akuta situation som råder på Sturebyskolan med klart underdimensionerade och funktionsodugliga lokaler ställt i relation till det alltmer ökande elevantalet. Läs resten av detta inlägg »

Etiketter:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers