Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 7 maj att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200507

Nästa FF-möte är torsdagen den 7/5 kl 18.30.

Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn.

Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in.

Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan.

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 19 februari att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200219

Anteckningar från rektorn informerar finns här:
Anteckningar Rektorn informerar 20200219

Nu finns det justerade protokollet från årsmötet att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Protokoll-FF-A%CC%8Arsmo%CC%88te-2020.pdf

Onsdagen den 19 februari kl 18.30 har Föräldraforum årsmöte. Vi håller som vanligt till i personalrummet vid aulan.

Alla vårdnadshavare är välkomna!

Här hittar ni dagordning och övriga dokument inför mötet:
http://ffsturebyskolan.se/dokument/dokument-1920/

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 13 november att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Protokoll-FF-möte-20191113.pdf

Nu finns dagordningen för onsdagens möte att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Dagordning-FF-mo%CC%88te-20191113.pdf

Mötet startar kl 18.30 och hålls som vanligt i personalrummet i aulan.

Varmt välkomna!