Psykisk ohälsa ökar i skolorna

Nio av tio skolkuratorer uppger i en ny undersökning att resurserna för deras arbete stadigt minskar. Samtidigt upplever en klar majoritet att den psykiska ohälsan bland eleverna ökar. En orsak …