Meddelande om ogiltig frånvaro

Med det nya tillvalet till Stockholm Skolwebb, Meddelande om ogiltig frånvaro, kan vårdnadshavare få meddelande, via SMS och/eller e-post, att ogiltig frånvaro registrerats för vårdnadshavarens barn.