September

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 10 oktober 2016

Oktober

November
• protokoll-ff-nov-2016

December
Skolråd

Januari
• Verksamhetsplan 2016-2017
• Dagordning FF 20170123
Protokoll FF-jan 2017

Mars
Skolråd
Förslag från Rödan-gruppen
Protokoll FF-möte 20170328

Maj
• Dagordning FF 20170508
• Protokoll FF möte 20170508
• Skolråd