Vårterminen 2012

Protokoll från skolrådsmöte i maj

Protokoll från FF-möte 120312

Protokoll från skolrådsmöte 23 mars 2012

Protokoll från skolrådsmöte 120203

Protokoll från FF-möte 120130

 

Höstterminen 2011

Protokoll från skolrådsmöte 2 december 2011

Protokoll FFmöte 28 nov 2011

Årsmötesprotokoll föräldrafoum den 24 oktober, närvarolista,
minnesanteckningar från förmötet till årsmötet

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning, balansräkning
Revisionsberättelse

Protkoll från möte i föräldraforum den 10 oktober 2011, närvarolista