Vårterminen 2011

Föräldraforum möte 2011-05-23 protokoll

Föräldraforum möte 2011-03-14 protokoll

Föräldraforum möte 2011-01-31 protokoll

Höstterminen 2010

Föräldraforum möte 2010-12-06 protokoll

Förvaltningsråd möte november

Årsmöte 2010-10-04 – protokoll

Verksamhetsberättelse 09/10

Protokoll och Minnesanteckningar (MA) läsåret 2009/2010

Dokument 2009

Dokument 2007

 • Noteringar från mötet 2007-12-10
 • Noteringar från mötet 2007-11-19
 • Protokoll från Årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum 2007-10-01
 • Verksamhetsberättelse 2006-2007
 • Revisionsberättelse 2006-2007
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2007-09-06
 • Noteringar från mötet 2007-09-03

Dokument 2006:

 • Noteringar från förvaltningsrådet 2006-12-14
 • Noteringar från mötet 2006-12-11
 • Noteringar från byggmötet 2006-11-02
 • Noteringar från mötet 2006-10-23
 • Protokoll från Årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum 2006-10-02
 • Resultaträkning 2005-2006
 • Balansräkning 2005-2006
 • Revisionsberättelse 2005-2006
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2006-09-28
 • Noteringar från mötet 2006-08-28
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2006-03-16
 • Noteringar från mötet 2006-03-13
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2006-01-25

Dokument 2005:

 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-12-08
 • Noteringar från mötet 2005-01-24
 • Information om föräldravandringar 2005
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-01-27
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-03-19
 • Noteringar från mötet 2005-05-09
 • Information om Sturebyskolan (kommer bl.a. i ”blå häftet”)
 • Bakgrund till köksombygnaden
 • Ritningar för köksombyggnaden
 • Mötesprotokoll angående köksombyggnaden
 • Formulär för klassföräldrar
 • Formulär för medlemmar i julbazargruppen
 • Formulär för medlemmar i förvaltningsrådet, FISS eller SDNs skolråd
 • Noteringar från mötet 2005-08-29
 • Verksamhetsberättelse 2004-2005
 • Revisionsberättelse 2004-2005
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-06-02
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-09-08
 • Protokoll från Årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum 2005-09-26
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2005-10-17
 • Noteringar från mötet 2005-10-24
 • Protokoll från Föräldraforums möte 2005-12-05

Dokument 2004:

 • Noteringar från förvaltningsrådet 2004-01-22
 • Noteringar från mötet 2004-02-09
 • Remissvar till FISS om skolplan 2004-02-20
 • Noteringar från mötet 2004-03-09
 • Noteringar från mötet 2004-04-13
 • Noteringar från mötet 2004-05-24
 • Noteringar från mötet 2004-08-30
 • Verksamhetsberättelse 2003-04
 • Förslag till stadgeändring inför årsmötet 2004
 • Resultaträkning 2003-04
 • Balansräkning 2003-04
 • Revisionsberättelse 2003-04
 • Noteringar från årsmötet 2004-09-28
 • Noteringar från mötet 2004-10-25
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2004-10-28
 • Flygblad om julbasaren 2004-12-05
 • Noteringar från mötet 2004-12-06
 • Förslag till hantering av föreningens överskott 2004
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2004-12-09

Dokument 2003:

 • Noteringar från mötet 2003-01-14
 • Föräldravandringar vårterminen 2003
 • Noteringar från mötet 2003-03-18
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2003-03-20
 • Noteringar från mötet 2003-05-22
 • Verksamhetsberättelse 2002-2003
 • Resultat- och balansräkning 2002-2003
 • Noteringar från årsmötet 2003-09-24
 • Noteringar från mötet 2003-10-14
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2003-10-16
 • Noteringar från julbazargruppens möte 2003-11-10
 • Allmän information om föräldravandringar läsåret 2003-04
 • Schema och klasskontakter för föräldravandringar läsåret 2003-04
 • Noteringar från julbazargruppens möte 2003-11-25
 • Noteringar från mötet 2003-11-24

Dokument 2002:

 • Informationsblad om föräldravandringar våren 2002
 • Noteringar från styrelsemötet 2002-01-14
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-01-17
 • Noteringar från styrelsemötet 2002-03-19
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-03-21
 • Noteringar från styrelsemötet 2002-05-27
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-05-30
 • Noteringar från styrelsemötet 2002-08-26
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-08-29
 • Verksamhetsberättelse 2001-2002
 • Ekonomiredovisning 2001-2002
 • Noteringar från årsmötet 2002-09-24
 • Noteringar från mötet 2002-10-14
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-10-17
 • Revisionsberättelse 2001-2002
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2002-12-05

Dokument 2001:

 • Noteringar från möte i matrådet 2001-01-26
 • Protokoll från möte 2001-01-30
 • Noteringar från möte i förvaltningsrådet 2001-02-01
 • Noteringar från öppet möte 2001-02-19 om föräldravandringar och ANT (Alkohol, Narkotika, Tobak)
 • Noteringar från möte i förvaltningsrådet 2001-03-15
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-03-19
 • Informationsblad om föräldravandringar våren 2001
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-04-23
 • Noteringar från möte i förvaltningsrådet 2001-04-26
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-05-28
 • Noteringar från möte i förvaltningsrådet 2001-05-31
 • Brev till stadsdelsnämnden 2001-06-04 angående bibehållande av ”Vitan”
 • Verksamhetsberättelse 2000-2001
 • Årsredovisning 2000-2001
 • Revisionsberättelse 2000-2001
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-08-27
 • Informationsblad om föräldravandringar hösten 2001
 • Noteringar från årsmötet 2001-09-11
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2001-09-20
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-10-16
 • Noteringar från förvaltningsrådet 2001-10-18
 • Klasskontakter för föräldravandringar hösten 2001
 • Noteringar från styrelsemötet 2001-11-26

Dokument 2000:

 • Protokoll från möte 2000-02-08
 • Protokoll från möte 2000-03-27
 • Protokoll från möte 2000-04-26
 • Protokoll från möte 2000-05-22
 • Protokoll från möte 2000-08-28
 • Verksamhetsberättelse för läsåret 1999-2000
 • Ekonomisk redovisning för läsåret 1999-2000
 • Revisionsberättelse för läsåret 1999-2000
 • Valberedningens förslag till bemanning för läsåret 2000-2001
 • Protokoll från årsmöte 2000-09-11
 • Noteringar från öppet möte om Portfoliometoden 2000-09-26
 • Protokoll från möte 2000-10-02
 • Noteringar från möte i förvaltningsrådet 2000-10-05
 • Protokoll från möte 2000-11-13
 • Protokoll från möte 2000-12-11

Dokument 1997:

 • Protokoll från möte 1997-12-08

Dokument 1998:

 • Protokoll från årsmöte 1998-09-07
 • Protokoll från möte 1998-09-28
 • Protokoll från möte 1998-12-07

Dokument 1999:

 • Protokoll från möte 1999-02-04
 • Protokoll från möte 1999-03-22
 • Protokoll från extraordinarie möte 1999-04-13
 • Noteringar från olika arbetsgrupper vid öppet möte om högstadiet, våren 1999 (kommer eventuellt senare, handanteckningar måste scannas in)
 • Protokoll från möte 1999-05-31
 • Protokoll från möte 1999-09-07
 • Protokoll från årsmöte 1999-10-06
 • Protokoll från möte 1999-10-25
 • Protokoll från extra årsmöte 1999-12-08