Dokument

Här hittar du de dokument som styr föräldraforums verksamhet och protokoll från möten i föräldraforum.

Protokoll och anteckningar

Protokoll och Minnesanteckningar (MA) från nuvarande läsår

Protokoll och MA tidigare år (1997-2010/11)

Styrande dokument

Stadgar (rev. 2005-01-28) för Sturebyskolans Föräldraforum (FF)

Principer för ansökan om bidrag till klassresa