Sturebyskolans föräldraforum – kvälls-och nattvandring

Sedan många år finns en fin tradition att föräldrar till elever i mellan- och högstadiet kvällsvandrar på fredags- och lördagskvällar. Schemat för vilka klasser som vandrar när läggs ut i samband med skolstart. Aktuellt schema hittar du här.
Syftet är att vara ett vuxet positivt och tryggt inslag för våra ungdomar ute i området. Det finns också en positiv social aspekt att föräldrar träffas och möter våra ungdomar som vistas ute. Vi tycker att det är en självklarhet att vi som föräldrar vill skapa en tryggare tillvaro för ungdomar i området och förväntar oss att alla vill vara med och bidra.

Hur går det till?
Vi utgår från Stureby tunnelbana klockan 21.00 Vi delar upp oss i grupper beroende på hur många vi blir, men vandrar alltid minst 2 personer tillsammans. Viktigt att ni bestämmer i förväg vilka som går vilken dag. Vi avslutar vandringen ca 23.30 vid Stureby tunnelbana. (Det finns västar märkta med Föräldraforum. Just nu är västarna ”hemlösa”, tills vi löst placeringen av västarna får man mötas upp vid tunnelbanan). På Sturebyskolan kommer ansvaret för vandringarna att rotera mellan de olika årskurserna enligt schema. Kan du inte den tilldelade helgen är du varmt välkommen ansluta någon av de andra helgerna.

När ni närmar er ungdomar så är ett bra tips att säga ”hej, vi är ute och föräldravandrar”. Det är en bra isbrytare och följs ofta av ”hej, vad bra att ni är ute, det behövs” och så oftast en bra dialog igång. Efter kvällens slut sammanfattas kvällen kortfattat. Var har man varit och vad har hänt (om det hänt något särskilt). Ungefär hur många ungdomar har man träffat på och pratat med. Lägg upp det på facebookgruppen ”Kvälls- och nattvandring Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm” och
”Sturebyskolan Vårdnadshavare”.

Bra att veta under kvällsvandring
• Vi stöttar ungdomarna och förebygger problem genom vår närvaro.
• Platser där ungdomar brukar vistas varierar, men generellt är det bland annat på skolgårdar, förskolegårdar, idrottsplatser och parker.
• Ha ett öppet förhållningssätt när ni träffar ungdomar ute och visa att ni är där för deras trygghets skull. Säg gärna hej, förklara vilka ni är och erbjud stöd vid behov.
• Vi finns där som nyktra och engagerade vuxna, därför viktigt att låta bli alkoholintag inför vandringen.
• Vi är aktiva och pratar med unga vi möter. Det skapar en lugn miljö, ger stöd och trygghet.
• Vi är inte poliser, får inte göra ingripanden, hälla ut eller beslagta alkohol eller liknande.
• Ifall vi ser en stökig situation kontaktar vi fältassistenterna eller polisen, och finns kvar på plats som stöd för ungdomarna.
• Ring Fältarna om ni ser något de behöver veta, om ni behöver stöd eller råd.
• Kontakta alltid polisen om ni observerar en misstänkt olaglig aktivitet.
• Ring 112 ifall något akut skulle uppstå.

Telefonnummer bra att ha:
• Fältassistenter Enskede/Årsta/Vantör, Gruppnummer: 08–508 14 500
eller epost faltgruppen-eav@stockholm.se
• Maria ungdom akut: 08-12347 410
• Stadsdelsförvaltningen 08–508 14 000
Vid större kriser i området är stadsdelsdirektören Anders Carstorp samordnare för ev. insats
• Socialjouren 08–508 40 000 – man kan alltid ringa och rådgöra med dem
• Polisen AKUT 112, Övriga ärenden 114 14
• SISAB (äger de flesta skolor och förskolor i området) AKUT skadeanmälan, t ex vattenläcka: 0771-133535