Höstens föreläsningar om dyslexi på ABF-huset

Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) och Svenska Dyslexiföreningen bjuder in
till tre föreläsningar om läs– och skrivinlärning
i samarbete med ABF Stockholm.
* 12 SEPT. 18:00-19:30
* 10 OKT. 18:00-20:00
* 9 NOV. 18:00-19:30
ABF föreläsningar Hösten 2016