Information till vårdnadshavare och elever i årskurs 6-9

sturebyskolanUtbildningsförvaltningen har beslutat att Stockholm stads digitala verktyg för betygssättning kommer att stängas den 11 december kl. 17.00. Det innebär att lärarna måste skriva in betygen senast den 7 december.

Med anledning av denna förändring har skolledningen beslutat följande:

  • Betyg för elever i åk 9 skrivs in senast den 7/12. Betyg för elever i åk.9 skickas till gymnasieintagningen den 11.12. Eleverna kommer att få sitt betyg på julavslutningen.
  • Betyg för elever i åk. 6-8 skrivs in den 17/12, när inskrivningsverktyget återigen är tillgängligt för skolan. Eleverna kommer att få sitt betyg den första skoldagen efter jullovet, den 11/1 2016.

 

Orsaken till uppdelning av betygsdatum är att ge eleverna mer tid att slutföra arbetsområden samt att det är stora administrativa problem att skriva in samtliga betyg (åk.6-9) dagen innan avslutningen.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Meckbach
Rektor

Information till vårdnadshavare och elever i årskurs 6 betyg 6-9

Kompletterande information från rektor:
Orsaken är att Utbildningsförvaltningen ska lansera en ny skolplattform för alla skolor i Stockholm stad. För att kunna genomföra det måste de stänga systemet den 11/12 och året ut. Eftersom betygen för gymnasieintag måste skickas in före jul måste  betygen för åk 9 vara klara när systemet stängs. Eleverna i åk 6-8  får sitt skriftliga betyg 11/1 men kan informeras muntligen av respektive lärare före jul om vilket betyg de får.