Viktigt inför höstens utvecklingssamtal

Elever med läs- och skrivsvårigheter ska ha en Handlingsplan som beskriver de stödåtgärder som eleven har behov av. Dyslexigruppen har varit delaktig i att uppdatera Sturebyskolans Handlingsplan. Den ska enligt besked från rektor tas i bruk under höstterminen och det är tänkt att man ska gå igenom den vid utvecklingssamtalen.