I samband med skolstarten: Dyslexigruppen tipsar…

* I samband med att eleven byter stadium, till åk 1,4 och 7, är det särskilt viktigt att mentorerna får information om elevens behov av stöd. En sådan överlämning ska göras av tidigare mentor och specialpedagog. Mottagande mentor för informationen vidare till berörda lärare och följer upp informationen i samband med välkomstsamtalet. Elever med behov av extra anpassningar/särskilt stöd är prioriterade, vilket betyder att dessa samtal genomförs först, och vid behov ges extra tid.

* För att kunna använda dator i skolarbetet behövs inloggningsuppgifter till skolans nätverk – fråga din mentor.

* Skolan hjälper till att skaffa konto på Legimus, där man lånar inläst skönlitteratur – fråga din mentor.

* Samtliga elever på Sturebyskolan har även ett eget konto på Inläsningstjänst som ger möjlighet till inlästa läromedel. För att veta vilka böcker eleven ska använda under läsåret så behöver du en lista på dessa – fråga din mentor. Mellanstadiets lista från förra läsåret hittar du här:
https://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/dyslexigruppen/litteraturlista-mellanstadiet/