Inbjudan till hearing (ungdomars framgång) den 11 mars

Vilka kunskaper och kompetenser behöver dagens unga för att nå framgång i morgondagens samhälle? (Hearingen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.)

Vi vill med denna hearing försöka belysa frågan såväl ur ett samhällsperspektiv som utifrån ett ungdomsperspektiv.

  • Vilka kunskaper och kompetenser kommer samhället att efterfråga i framtiden?
  • Vilka kunskaper och färdigheter anser unga är framgångsfaktorer?
  • Vem har ansvaret för att unga ges möjlighet att skaffa dessa kunskaper och färdigheter?

Dag: Onsdagen den 11 mars
Tid: 13.00 – 16.30
Plats: ABF, Sandlersalen, Sveavägen 44

Program

13.00 Välkomna
Linda Eriksson, ordförande Föräldraalliansen Sverige

Bengt Sandin, professor, Linköpings universitet
Kompetenta, romantiska och farliga barn. Familjen, samhället och barnen.
Vi får ta del av ett historiskt perspektiv på barndomens förändring.

Emil Gustavsson, ordförande Sveriges elevkårer
Sveriges Elevkårer är landets största organisation för ungdomar med över 82 000 gymnasieelever anslutna. Emil pluggar just nu till civilingenjör på Chalmers, vid sidan om sitt förtroendeuppdrag

Paus – förfriskningar

14.45
Per Falk, strateg och skolutvecklare
Zeitgeist – Innovationer, normer och lärande i ett paradigmskifte
Föreläsningen tar avstamp ur den rådande samhällsutvecklingen och tittar på hur normer och värderingar prövas, hur nätet möjliggör ett lärande som inte är begränsat av tid och rum och att läraren är viktigare än någonsin.

Matilda Hellström, förbundsordförande Sveriges elevråd, SVEA
Har sedan 2011 jobbat med demokrati- och skolutveckling tillsammans med elever på övre grundskolan och gymnasiet. 2014 utsågs hon av regeringen till ledamot i Svenska Unescorådet där hon ingår i utbildningsutskottet

Interaktion mellan panel och publik

Hearingen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade

Anmälan görs här!

Dock senast den 6 mars.

Varmt välkomna!

Hitta till ABF-huset

1 svar på ”Inbjudan till hearing (ungdomars framgång) den 11 mars

Kommentarer är stängda.