Information till vårdandshavare från skolhälsovården

sturebyskolanMagsjuka orsakas av virus, bakterier, bakteriegifter eller parasiter. Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus som är samlingsnamnet på en grupp virus som är mycket smittsamma.

Symtom:

Ont i magen, kräkningar, feber och diarré, huvudvärk.

Det kan ta mellan två till fem dagar från att man smittats tills  man insjuknar.

Barn ska stanna hemma när de har kräkningar eller diarré .  Barnet kan åter gå till skolan när de kan äta som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. Barnet ska även ha varit feberfritt i minst ett dygn utan att ha tagit febernedsättande.

Hygienrutiner:

Hög smittsamhet, viktigt att både barnet och resten av familjen tvättar händerna med flytande tvål före måltider och efter toalettbesök och alla använder egen handduk eller använder pappershandduk. Torka av toaletten ofta. Observera viktigt att påminna barnen tvätta händerna alltid innan de går till matsalen.

Med vänliga hälsningar

Havva  Orhan & Karin Pierson

Information till vårdandshavare från skolhälsovården